Pink Opium...

Какви лични данни събираме и защо

Форми за контакт

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки

ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Политика за поверителност-онлайн магазин

  1. Вашата лична информация

Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. “Лични данни“ са всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, които искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.

2. Кой носи отговорност за личните Ви данни и как може да осъществите контакт?

ДАННИ НА ФИРМАТА

– Наименование на Доставчика:

„ ––

– ЕИК (БУЛСТАТ):

–-

– Седалище и адрес на управление:

БЪЛГАРИЯ

–-

3. Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: +359 2 915 3580 Факс: +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: http://www.cpdp.bg/

4. Какви лични данни събираме?

При посещението на нашата уеб страница се обработват, респ. протоколират следните лични данни:

-Име и Фамилия;

-Адрес;

-Телефон;

-Електронна поща;

 Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас. Това включва подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както и генетични и биометрични данни. Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления.

5. Как събираме личните Ви данни?

Ние може да събираме лична информация за Вас по следните начини:

Данни, които самите Вие споделяте с нас:

– Данни, които ни давате, когато се регистрирате, за да използвате нашите услуги;

– Данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона;

– Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;

– Данни във връзка с Ваше участие в наши промоции или събития;

– Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка;

6. С каква цел обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме,за да изпращаме важни съобщения, като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия, Политиката за поверителност или други правила.

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме Вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил.

Обработваме личните Ви данни и с цел изпълнение на законови задължения.

В случай че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.), обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

7. Разкриване на лични данни пред трети страни

При доставка на поръчаните от Вас артикули ние използваме куриерските услуги на Еконт и/или Спиди. За тази цел предоставяме на куриерската фирма Вашите лични данни, които сте посочили за доставка.

Правоприлагащи органи, регулатори и други: Можем да разкрием Вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

8. Маркетинг

Можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. Можете да ни помолите да престанем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

9. Как ще Ви информираме за промени в Политиката за поверителност?

Можем да актуализираме настоящата Политика за поверителност от време на време. Ще публикуваме промените на тази страница и ще Ви информираме чрез имейл или чрез нашия сайт или ще актуализираме по-долу датата за промяна на Политиката за поверителност и ако не сте съгласен с извършените промени, имате право да изтриете профила си, като изберете „настройки на профила“, функцията „изтрий профил“.

10. Вашите права, свързани със защитата на личните данни

Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, изберете настройките на профила си/настройките за поверителност или се свържете с нас чрез контактната форма.

По-конкретно Вие имате:

Право да поискате достъп до личните си данни. Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези:

а) ако искате да докажем точността на данните;

б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно;

в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции;

г) когато Сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за Вас. Това Ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за Вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това имате право да поискате да изтрием или премахнем личните Ви данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили Вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни (Виж раздел 12).

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за Ваши конкретни интереси, което Ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи.

Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочената трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме.

Право да оттегляте Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга

законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Обикновено не се изисква такса: Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимно искане в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение. Освен това имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни. Преди да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. За тази цел може да използвате формата за контакт, за да се свържете с нас.

11. Как осигуряваме защита на Вашите лични данни?

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Прилагаме мерки за защита на личните данни, състоящи се в криптиране на паролата на всеки потребител, регистриран на нашия уебсайт. Също така цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

pinkopium.bg  непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да:

– спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване;

– идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на pinkopium.bg 

– намалява рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

12. Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време?

Данните, които събираме за Вас, ще бъдат съхранявани и обработвани на защитени сървъри, за да се осигури възможно най-добрият потребителски опит на потребителите.

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и

чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме личните Ви данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

На последно място напомняме, че сайтът трябва да бъде лесно разглеждан и приспособим за различни устройства, в това число телефони, таблети и лаптопи. Менюто за мобилни устройства да бъде тип хамбургер за лесно навигиране.

X