Pink Opium...

I. Общи положения

  1. Настоящите Общи условия за ползване („Общи условия“) имат за цел да уредят основните правила за ползване на интернет страницата  pinkopium.bg.

II. Изключване на отговорност

  1. ДРУЖЕСТВОТО полага всички усилия да се увери, че информацията предоставена чрез Интернет страницата е пълна и точна към момента на публикуването й. В случай на установени грешки и неточности в съдържанието на Интернет страницата или нейното функциониране, ДРУЖЕСТВОТО ще ги отстрани незабавно след тяхното установяване.
  2. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за пълнотата и точността на информация, която се съдържа в електронни връзки (хиперлинкове), до които се получава достъп чрез Интернет страницата, както и за друга информация, която може да бъде отворена по какъвто и да е пряк или косвен начин чрез Интернет страницата, но не се поддържа от ДРУЖЕСТВОТО.
  3. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от използването на информация, публикувана на Интернет страницата.
  4. ДРУЖЕСТВОТО не дава гаранция и не носи отговорност за наличието на вируси и други технически проблеми в Интернет страницата и/или в нейните приложения. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за каквито и да е вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от отварянето на Интернет страницата или на нейните приложения.

III. Интернет страницата – pinkopium.bg

Интернет страницата има за цел да предостави най-общо информация за козметичните и естетични услуги предлагани от ДРУЖЕСТВОТО, както и обща информация за тяхната търговска дейност; актуални новини относно ДРУЖЕСТВОТО; текущи промоции на ДРУЖЕСТВОТО; съпътстващи дейности; възможности за работа и др.

  1. Информацията, публикувана на Интернет страницата, не е и не може да се счита за предложение за сключване на търговски сделки и не следва да се използва като основание за сключване на търговски сделки.
  2. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя, допълва и/или изменя предоставената информация по всяко време, в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ДРУЖЕСТВОТО, както и при промяна на пазарните условия. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя, допълва и/или изменя Общите условия и при друга необходимост по негова преценка. ДРУЖЕСТВОТО ще публикува уведомление за съответните промени на Интернет страницата. Независимо от горното, ДРУЖЕСТВОТО препоръчва редовно да проверявате Общите условия за евентуални промени. Промените на Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО.
  3. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да преустанови достъпа до Интернет страницата поради извършване на промени в нея, в Общите условия или в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ДРУЖЕСТВОТО, промяна на пазарните условия, както и при друга необходимост по преценка на ДРУЖЕСТВОТО, за което потребителите ще бъдат уведомени.

IV. Права на собственост

Освен ако не е посочено друго, авторските права върху страниците и съдържанието, публикувани на този уебсайт на ДРУЖЕСТВОТО и материалите, използвани за него са собственост на ДРУЖЕСТВОТО. Никоя трета страна няма лиценз или други права (например собственост, права на индустриална собственост или авторско право). Възпроизвеждането на страници или съдържание от този сайт е допустимо само за лични, информационни цели. Всяко друго възпроизвеждане или използване е строго забранено. Последващото използване на отличителните характеристики на ДРУЖЕСТВОТО (напр. брандове или лога) е изрично забранено, независимо от това дали символът ® или ™ се използва или не, и особено марката Pink Opium.

Общи условия Online магазин

1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

1.1 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

– Наименование на Доставчика:

„ –- ” EООД

– ЕИК (БУЛСТАТ):

–-

– Седалище и адрес на управление:

БЪЛГАРИЯ

––

– Данни за кореспонденция:

Раздел Контакти

1.2. Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02 / 915 35 18

факс: 02 / 915 35 25

e-mail: kzld@cpdp.bg

уеб-сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: 1000 София, пл.“Славейков“ №4А,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

уеб-сайт: www.kzp.bg

1.3. Линк към ОРС

Онлайн платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) е достъпна през следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

2. РЕГИСТРАЦИЯ

За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в pinkopium.bg стоки, е необходимо да се регистрирате (или да ги извършите като „Гост“). При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашите име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето „Съгласен съм с „Общите условия““, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия“ и ги приема.

3. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които pinkopium.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. pinkopium.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на pinkopium.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Пълна информация за събирането, обработката и използването на личните данни е публикувана в страницата ни  Политика за поверителност на данните.

4. ПОРЪЧКА

4.1. Приемане на поръчки

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон, ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

4.2. Сума за плащане

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Сумата за Доставка се определя според актуалните тарифи на куриерската фирма. Доставката се заплаща отделно на куриера и не е включвена в крайната цена на поръчания продукт.

4.3. Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

– Една или всички от поръчаните стоки/услуги не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

– Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.

– Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

5. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащане при доставка (наложен платеж)

Дължимата сума се заплаща в брой директно на куриера в момента на получаване на стоката. В повечето офиси на Еконт плащането може да бъде осъществено и с банкова карта чрез POS терминал.

5.2. Плащане по банков път

Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от pinkopium.bg банкова сметка. След постъпване на плащането в нашата система започва обработката на вашата поръчка. При получаване на стоката не се дължи плащане на куриера.

Важно! При получено плащане по банков път задължително се издава данъчна фактура към платеца, за което същият е длъжен да предостави идентификационни данни съгласно действащото законодателство (за физически лица и еднолични търговци – ЕГН или ЛНЧ, за юридически лица – ЕИК, за други лица – служебен номер).

5.3. Плащане през PayPall

Поддържа плащане с карти Борика, Euroline, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic. При избиране на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на paypall.com, за да финализирате транзакцията. След постъпване на плащането в нашата система започва обработката на вашата поръчка.

6. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА и ОТЛАГАНЕ НА ЧАС

6.1. Право на отказ

Всеки потребител (физическо лице) има право да върне закупените от него една или повече стоки в рамките на 14 календарни дни от датата на получаването им, без да посочва причина за връщането.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате недвусмислено за решението си в рамките на 14-дневния период за отказ, като изпратите и-мейл на pinkopium2020@gmail.com или използвате стандартния формуляр за отказ от покупка.

Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност и във вида, в който ги е получил, до момента на тяхното връщане при pinkopium.bg

6.2. Възстановяване на сумата

При спазването на критериите за връщане на стока, pinkopium.bg възстановява в пълен размер сумите, получени от потребителя, включително разходите за доставка до адреса на потребителя (ако са били начислени такива и само до размера на стойността на стандартната доставка). Сумата се възстановява не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда описан в точка 6.1 по-горе и съгласно чл. 52 от ЗЗП.

Възстановяването на сумата се извършва чрез банков превод в полза на посочена от вас банкова сметка или чрез същото платежно средство, използвано при първоначалната транзакция.

Ние можем да откажем възстановяване, докато не получим продуктите обратно или докато не представите доказателства, че сте ги изпратили към нас – което от двете събития настъпи по-рано.

6.3. Пратки повредени при транспорта

pinkopium.bg застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.

Важно! Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането.

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да се свърже с представител на pinkopium.bg за завеждане на рекламацията. pinkopium.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

6.4. Отлагане на записан час

Може да отложите часа не по- късно от 24 ч преди процедурата. При по – късно обаждане ваучерът се сита за използван. При  закъснение над 15 мин ваучерът се счита за невалиден.

7. ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в pinkopium.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване (ако има такива).

8. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

9. УСЛОВИЯ ПРИ ЗАКУПЕН ВАУЧЕР ЗА ПРОЦЕДУРИ

При закъснение с повече от 15 мин. за записан час, ВАУЧЕРЪТ се счита за използван.

Mоже да откажете час не по – късно от 24 часа преди записания час. В противен случай ваучерът се счита за използван.

При закупен ваучер имате право на 1 презаписване на часа .

Ние, от pinkopium.bg , отдаваме изключително значение на защитата на Вашите лични данни. Затова Ви информираме, съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни – в частност на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), влязъл в сила на 25.05.2018 година и Закона за защита на личните данни – за събирането, обработката и използването на Вашите лични данни в рамките на посещението на нашата уеб страница.

X